Nocktätning

Nocktätning är ett extra skydd för taket

Nocktätning

Förebygg skador på ert tak genom att se över nocktätningen.

Nocktätning tappar sin funktion över tid och taket utsätts för risk. Vissa hus saknar nocktätning och då kan vi hjälpa till med montering av ny nocktätning.

Nocktätning skyddar taket mot regn, snö och löv som kan driva in under och orsaka skador.
Över tid riskerar underliggande tätskikt att ta skada med dyrbara reparationer till följd.
Ett tätt och torrt tak är en trygghet för ert hus och ger huset det skydd som behövs.

Vårt arbetsområde för denna tjänst är hela Blekinge och Skåne samt Kronoberg.

Boka kostnadsfri besiktning