Kemisk klottersanering är miljövänligt

Det kan låta miljöfarligt med kemisk klottersanering. Men det är det faktiskt inte.

Produkterna som används av oss vid kemisk klottersanering är fullständigt miljöanpassade och biologiskt nedbrytbara.

Vi använder endast leverantörer som står under kemikalieinspektionens kontroll och som har en miljö och kvalitetspolicy som ansluter till vår egen.

Miljövänliga saneringsmetoder ställer fler krav på utföraren men är faktiskt effektivare och skonsammare mot underlaget än de gamla miljövidriga medlen.

Principen

När vi utför klottersanering i Skåne och Blekinge så använder vi speciella klotterborttagare, beroende på vilken typ av färg det gäller och vilket underlag klottret sitter på. Detta för att inte förvärra skadan. Klotterborttagaren reagerar kemiskt med “klottret”, så att det går att få bort utan att skada den underliggande ytan. Detta kallas kemisk sanering.

Applikationsmetod

Klotterborttagaren penslas eller sprutas på klottret, medlet arbetas därefter in i ytan. Klotterborttagaren får verka tills klottret är upplöst, ca. 20 minuter – 4 timmar, sedan spolas klottret bort med hetvatten under högtryck, detta upprepas vid behov. Eventuella skuggrester tas bort med högalkalisk skuggborttagare. Avslutningsvis spolas ytan med rent vatten.

Info om klottersanering:

  • Skonsamt mot underlaget (rätt utfört)
  • Billigt
  • Miljövänligt
  • Kan ta bort skuggor djupt ur underlaget

Annat att tänka på:

  • Svårt att utföra vid stark kyla
  • Inomhus är det framför allt handsanering som görs
  • Kan lukta en del
Intresse klottersanering