Rensa hängrännor

I hängrännorna samlas smuts av löv, grenar, växtrester mm som påverkar vattenavrinningen. Vattnet från taket ska ledas via hängrännorna ner i stuprören, och ledas bort från fastigheten via dagvattnet.

Om rännorna är fulla av smuts svämmar de över och vattnet från taket hamnar istället intill husgrunden, vilket på sikt kan skapa fuktproblem i grunden.

Vi rensar hängrännor från marken med Spacevac.

Spacevac är en lösning för höghöjdsrengöring av hängrännor upp till 9 meters höjd. Arbetet utförs från marken med en kraftig sug kopplat till rör med en vinkel som suger rännorna rena på ett effektivt sett.

Arbetet kräver ingen lift, byggställning eller arbete på taket och lämpar sig extra väl för innergårdar, trädgårdar etc. då utrustningen inte tar så mycket plats och inte påverkar underlaget.

Vårt arbetsområde för denna tjänst är hela Blekinge och Skåne.

Boka kostnadsfri besiktning