Priser

Priser på våra tjänster från och med 2023-04-01. 

Framkörning tillkommer alltid

Städning

Abonnemang:

  • Pris 230:-/tim
  • Pris pensionär 200:-/tim
Engångsstäd: 250:-/ tim
Priser efter rutavdraget
Rengöringsmedel 25kr per städ men ingår för pensionärer

Takvård

Skrapning och behandling 

Pris 6300:- till 8400:-
(Takyta upp till 160 kvm)

Bara behandling
Pris 3500:-(Takyta upp till 160 kvm
Priser är efter rotavdrag
Flyttstäd

Pris per kvm

Nocktätning

Pris per meter 140:-
Material tillkommer med 85:- per meter.

Pris är efter rotavdrag

Fönsterputsabonnemang

Ny kunds erbjudande bottenvåningen  250:- efter RUT-avdrag

Högtryckstvättning

Offereras