TAKAVVATTNING

Både hängrännor och stuprör behöver fungera som de ska för att vatten ska kunna transporteras bort från huset och inte orsaka svåra vattenskador. Att se över dina hängrännor och stuprör med jämna mellanrum är därför nödvändigt för att taket ska hållas i bra skick. De kan även behöva renoveras eller bytas ut om de är slitna och inte uppfyller sin funktion.
Kontakta oss för en offert

Kontakta oss